Hemmeligheder og løg­ne

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

60-åri­ge Yvon­ne le­der ef­ter sin sø­ster Ann, som bor i Ca­na­da. Sidst de så hin­an­den, var for 13 år si­den. Men Yvon­ne har al­drig af­slø­ret over for Ann, at de ik­ke ba­re har sam­me far - men og­så sam­me mor. Yvon­ne er vok­set op i Dan­mark med sin mor og al­tid vidst, at hen­des far og lil­le­sø­ster blev i Ca­na­da. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.