Med Dis­ney ind i fi­na­len

Dan­marks da­me­to­er dun­ke­de kon­kur­ren­ter­ne

BT - - OL I RIO - Jo­han Lyng­holm I Rio | jo­hp@spor­ten.dk

Mens Juli­a­ne Elan­der Ras­mus­sen og An­ne Lolk skuf­fen­de mis­se­de fi­na­len, var der smil op over beg­ge ører hos rokol­le­ger­ne La­er­ke Berg Ras­mus­sen og An­ne Dsa­ne An­der­sen. Den dan­ske da­me­to­er uden styr­mand ro­e­de sig i går i OL-fi­na­len, da de på su­ve­ra­en vis vandt de­res se­mi­fi­na­le­he­at. En ka­emp tri­umf for OL­de­butan­ter­ne, der hav­de sva­ert ved at va­e­re i sig selv af ba­re lyk­ke, da de ram­te pres­sezo­nen på det olym­pi­ske rosta­dion.

»Det fø­les helt vildt! Da vi lå der­u­de til start, hav­de jeg det ba­re som om, jeg var i en drøm. Min krop var helt gelé-ag­tig. Det var ba­re så vanvittigt, da vi kom over stre­gen og var de før­ste, der kom over. Det var ba­re sådan: »Åh, jeg kan slet ik­ke ha’ det her!,« ud­brød La­er­ke Berg Ras­mus­sen, mens hun tog sig til ho­ve­d­et og prø­ve­de at kon­trol­le­re si­ne fø­lel­ser.

»Jeg vil ba­re si­ge, at det er ik­ke så tit, at La­er­ke sid­der og ha­en­ger i nog­le se­kun­der ef­ter. Jeg var sådan: ’La­er­ke! Få fød­der­ne ind. Vi skal lig­ne nog­le, der kan no­get me­re i morgen (i dag red.)’,« sup­ple­re­de An­ne Dsa­ne An­der­sen med et ka­em­pe smil.

Et smil der blev veks­let til lat­ter, da La­er­ke Berg Ras­mus­sen sat­te ord på, om drøm­men er en me­dal­je i da­gens fi­na­le.

»Alt­så, hvis der lig­ger en me­dal­je og ven­ter på én, så vil man da ger­ne ha­ve den. Det skal ik­ke va­e­re det. Men når det er sagt, så skal vi ro rig­tigt, rig­tigt godt og ram­me den li­ge i rø­ven.«

Og hvor­dan for­be­re­der to ro­pi­ger i be­gyn­del­sen af 20’er­ne sig så til en olym­pisk ro­fi­na­le? Sva­ret er en teg­ne­film.

»Li­ge nu tror jeg, at vi skal hjem og ha­ve en lil­le lur. Så skal vi se en Dis­ney-film, og så er vi klar til i morgen (i dag red.),« sag­de La­er­ke Berg Ras­mus­sen.

»Man skal kun­ne tøm­me hjernen,« slut­te­de An­ne Dsa­ne.

FOTO: EPA

La­er­ke Berg Ramsus­sen og An­ne Dsa­ne An­der­sen fik mas­siv dansk støt­te fra la­eg­ter­ne un­der se­mi­fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.