DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det dan­ske fod­bold­lands­hold har ik­ke im­po­ne­ret voldsomt til OL, men ik­ke de­sto min­dre står man nu i kvart­fi­na­le, hvor Ni­ge­ria er mod­stan­de­ren.

Op­ga­ven kun­ne va­e­re langt va­er­re i en OL-kvart­fi­na­le, og chan­cen for at spil­le med om me­dal­jer er nu plud­se­lig in­den for ra­ek­ke­vid­de. Spør­ger man book­ma­ker­ne, så er til­tro­en til Ni­els Fre­de­rik­sens trop­per dog ik­ke den stør­ste. Dan­mark gi­ver med od­ds 35 mest til­ba­ge af al­le til­ba­ge­va­e­ren­de hold, og selv et sa­et me­dal­jer står i od­ds 7 hos Nor­di­cBet.

»Ni­ge­ria med Chel­sea-stjer­nen Obi Mi­kel som styr­mand kan bli­ve en hård nød at kna­ek­ke, og kom­mer vi først vi­de­re der­fra, så lig­ner se­mi­fi­na­len en en­de­sta­tion for de dan­ske dren­ge. Her mø­der vi en­ten Tys­kland el­ler Portu­gal, som beg­ge vir­ker en klas­se over vo­res el­lers hårdt ka­em­pen­de lands­hold,«, si­ger Tho­mas Holm

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.