1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Thi­sted vir­ker som det klart sta­er­ke­ste hold i den­ne pul­je, og de star­te­de da og­så sa­e­so­nen med en ude­sejr mod et an­det af de for­mode­de top­hold, Aar­hus Fremad. Nu ga­el­der det så Od­der, som fik en ek­strem hel­dig sejr mod opryk­ker­ne fra Kjel­lerup i den før­ste kamp, og som i sid­ste sa­e­son fik sto­re stryg af Thi­sted. Hjem­me tab­te man 1-5, mens det blev 0-3 i Thi­sted, og for­skel­len mel­lem de to hold ser ik­ke ud til at va­e­re min­dre i den­ne sa­e­son, hvor Thi­sted igen sat­ser hårdt på op­ryk­ning.Det lig­ner en hjem­me­sejr, hvor be­ta­lin­gen er glim­ren­de.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.