2 ,21

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De for­sva­ren­de­ver­dens­me­stre fra USA er og­så fa­vo­rit­ter til OL-gul­det, og de brok­ker sig na­ep­pe over at skul­le mø­de Sve­ri­ge i af­te­nens kvart­fi­na­le. Sven­sker­ne har set alt an­det end skar­pe ud, og man sneg sig ak­ku­rat vi­de­re fra grup­pe­spil­let ef­ter en lang­ga­ber mod Ki­na, der end­te 0-0. Nu kom­mer de for al­vor på ar­bej­de, for USA har ik­ke tabt i 17 land­skam­pe i tra­ek og har spil­let et gan­ske flot OL så langt, hvor man kun sat­te po­int til mod Co­lom­bia. Der er stor for­skel mel­lem hol­de­ne, og kom­mer USA hur­tigt for­an, så kan det bli­ve grimt for sven­sker­ne.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.