2,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi­borg har ef­ter en elen­dig start på sa­e­so­nen spil­let sig flot op i de to se­ne­ste kam­pe, som har gi­vet fi­re po­int. Når det sam­ti­dig be­gyn­der at lys­ne på ska­des­fron­ten, hvor an­grebs­pro­fi­len Ser­ge De­blé langt om la­en­ge sy­nes klar til en start­plads, så er det sva­ert at se dem som out­si­de­re mod Ran­ders, der har va­e­ret me­get usta­bi­le. Kronjy­der­ne må und­va­e­re en ra­ek­ke stam­spil­le­re grun­det ska­der, ka­ran­ta­e­ne og OL­del­ta­gel­se, og selv­om de i ugens løb har hen­tet et par nye an­gri­be­re, så bli­ver der langt mel­lem chan­cer­ne mod et hårdt ka­em­pen­de hjem­me­hold.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.