Jam med ido­ler­ne Sta­dig på rø­ven Kut­ter-gut­ter til­ba­ge

BT - - TV-GUIDE -

Fa­e­tre­ne Jan, Jon­ny, Jes­per og Bo er kyst­fi­ske­re i det lil­le fi­sker­le­je Thorup­strand ved Jam­mer­bugt i Nord­jyl­land.

Her ka­em­per de for at hol­de det det gam­le og tra­di­tions­ri­ge er­hverv og det lil­le sam­fund i li­ve, nøj­ag­tig som de­res fa­ed­re og bedste­fa­ed­re gjor­de før dem. Og for­an dem ven­ter der et vin­ter­hal­vår med kul­de og hårdt vejr, som gør det sva­ert at få de små blå kut­te­re på ha­vet. Men selv­om ka­len­de­ren si­ger ok­to­ber, så er der for­år i luf­ten i det lil­le fi­sker­sam­fund i kon­ge­ri­gets nord­ve­st­li­ge hjør­ne, for der er flyt­tet kvin­der til by­en, og ka­er­lig­he­den spi­rer.

Foto: Me­tro­no­me/TV2

Fa­e­tre­ne Jan, Jon­ny, Jes­per og Bo er kyst­fi­ske­re i det lil­le fi­sker­le­je Thorup­strand ved Jam­mer­bugt i Nord­jyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.