Hvem vil va­e­re mil­li­o­na­er?

BT - - TV -

Hans Pil­gaard får be­søg af Pre­ben Kri­sten­sen og Kenneth M. Christensen. De to sku­e­spil­le­re er ak­tu­el­le i "Skøn­he­den og udy­ret" på Det Ny Te­a­ter, men har al­li­ge­vel ta­get sig tid til at quizze i den go­de sags tje­ne­ste. Pen­ge­ne går til Hjer­te­for­e­nin­gen og Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.