Sort dag for dansk OL-ae­g­te­par

BT - - OL I RIO - Jo­han Lyng­holm i Rio | jo­hp@spor­ten.dk

Der er da­ge, hvor det he­le spil­ler, og så er der da­ge, der ba­re skal di­rek­te i glem­me­bo­gen. For fa­mi­li­en Ras­mus­sen er tors­dag 11. au­gust det sid­ste. AEg­te­par­ret Mads Ras­mus­sen og Juli­a­ne Elan­der Ras­mus­sen var i går ef­ter­mid­dag (dansk tid) beg­ge på van­det i en OL-se­mi­fi­na­le, men for beg­ge end­te det med bø­je­de ho­ve­d­er og en bri­stet drøm. Mads Ras­mus­sen og mak­ke­ren Rasmus Quist end­te som fem­mer, mens Juli­a­ne Elan­der Ras­mus­sen og An­ne Lolk kom ind på en bit­ter fjer­de­plads. Li­ge nøj­ag­tig ik­ke nok til en plads blandt de tre bed­ste, der hav­de be­ty­det en fi­na­le­plads. Alt i alt en tung dag for de to dan­ske dob­beltscul­le­re og det ru­ti­ne­re­de ro-ae­g­te­par.

»Vi kom­mer me­get sta­er­ke­re her, end vi har va­e­ret si­den Rasmus’ ska­de gik over, så at det ik­ke li­ge var nok til at gå i fi­na­len, er jeg mø­ga­er­ger­lig over. Og dob­belt ae­r­ger­lig over, at Juli­a­ne og An­ne ik­ke gjor­de det. Jeg var helt over­be­vist om, at de hav­de ni­veau­et. Det er ik­ke den bed­ste dag for de to dob­beltscul­le­re i rød/hvi­de far­ver,« sag­de en skuf­fet Mads Ras­mus­sen ef­ter se­mi­fi­na­le­he­a­tet.

Hos hu­stru­en var skuf­fel­sen en­dog me­re ty­de­lig.

»Vi er vildt skuf­fe­de. Vi har haft må­let og drøm­men om at skul­le ro den her fi­na­le, og det har va­e­ret en fed drøm, og så er det ae­r­ger­ligt, at det glip­per. Vi vid­ste, at det vil­le stå og fal­de med se­mi­fi­na­len, og at det vil­le bli­ve en gy­ser. Vi hav­de hå­bet på en hap­py en­ding,« sag­de Juli­a­ne Elan­der Ras­mus­sen.

Mads Ras­mus­sen og Juli­a­ne Elan­der Ras­mus­sen må nu prø­ve at fin­de trøst i, at de kan rej­se hjem til de­res to døtre Ve­ra og Vi­be.

FOTO: CLAUS FI­SKER

Par­ret i Bei­jing, 2008.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.