Vik­tor Axel­sen vin­der før­ste OL-kamp

BT - - OL I RIO -

Den dan­ske bad­min­ton­spil­ler Vik­tor Axel­sen vi­ste im­po­ne­ren­de tak­ter i sin OL-de­but i går.

I bad­min­ton tur­ne­ring en­var dan­ske­ren op­pe imod Thailands Boon sak Po n sa­na( n r .30 på ver­dens­rang­li­sten red .), og det op­gør vandt Vik­tor Axel­sen 21-14, 21-13.

Vik­tor Axel­sen er se­e­det som num­mer fi­re i OL-tur­ne­rin­gen, hvor der spil­les i grup­per af tre mand, og hvor al­le mø­der al­le.

Kun grup­pe­vin­de­ren går vi­de­re, og der­for skul­le dan­ske­ren va­e­re klar fra start.

»Da jeg så min grup­pe, ta­enk­te jeg, at jeg skal va­e­re klar fra start. Tid­li­ge­re, når jeg har mødt Ponsa­na, er han kom­met sta­er­kt til­ba­ge. I de før­ste mi­nut­ter og du­el­ler var der lidt nervø­si­tet, der skul­le rystes af ketsje­ren. Jeg er glad for den må­de, jeg kom ud af det på, og jeg vandt kam­pen sik­kert. Jeg hå­ber, at jeg har få­et ry­stet det va­er­ste af,« si­ger Vik­tor Axel­sen til DR.

FOTO: AFP

Vik­tor Axel­sen slog nemt Thailands Boonsak Ponsa­na

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.