Kjeld­sen kik­se­de OL-de­but

BT - - OL I RIO -

Den dan­ske gol­f­spil­ler Sø­ren Kjeld­sen har for­håb­nin­ger om en me­dal­je ved OL i Rio, men i den før­ste af fi­re run­der var dan­ske­ren et godt styk­ke fra det sjove sel­skab.

Kjeld­sen slut­te­de gårs­da­gens run­de i 73 slag, to slag over ba­nens par. No­get bed­re gik det for den an­den dan­ske OL-del­ta­ger, Thor­b­jørn Olesen. Han gik før­ste run­de i 70 slag ef­ter at ha­ve la­vet fi­re bir­di­es og tre bo­geys.

Au­stra­li­e­ren Marcus Fraser gik ba­nen i 63 slag, ot­te slag un­der par.

Sø­ren Kjeld­sen lag­de el­lers godt ud med en bir­die på før­ste hul, men si­den fulg­te en ra­ek­ke bo­geys, og på 11. hul la­ve­de Kjeld­sen en dob­belt­bo­gey, hvor han gik to slag over par.

Han slut­te­de sit sid­ste hul med at le­ve­re en bir­die.

Det sam­me gjor­de Thor­b­jørn Olesen.

»Jeg ka­em­pe­de lidt med mit spil isa­er i star­ten, hvor jeg slog nog­le dår­li­ge slag og kom i pro­ble­mer, men jeg er glad for den må­de, som jeg ka­em­pe­de he­le vej­en rundt. Jeg be­gynd­te at spil­le bed­re her til sidst, og det er rart, men det var lidt en kamp he­le da­gen, og det bla­e­ste me­get der­u­de, hvil­ket gjor­de det sva­ert, Men en ok start. I morgen er det sam­me ga­me­plan med god tå­l­mo­dig­hed,« si­ger Thor­b­jørn Olesen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.