’De spra­en­ger bo

BT - - NYHEDER -

ØJENVIDNE sva­ert,« forta­el­ler Pe­ter Carl­sen til BT.

Sam­men med sin ko­ne ven­te­de han i går sta­dig på at kom­me hjem, men der er end­nu in­gen ud­sigt til, hvor­når det sker. Al­le har få­et ud­gangs­for­bud, for­di der ne­top nu bli­ver spra­engt en mas­se mista­en­ke­li­ge gen­stan­de rundt om­kring i by­en. Se­ne­st er der fun­det én i et ind­købs­cen­ter, og den 56-åri­ge dan­sker be­skri­ver stem­nin­gen som me­get ut­ryg.

»De spra­en­ger bom­ber om ører­ne på os,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.