Rusland op­stil­ler ra­ket­ter på Krim

BT - - NYHEDER -

Rusland vil op­stil­le S-400 luft­for­svars­ra­ket­ter på halvø­en Krim, skri­ver nyheds­bu­reau­et In­ter­fax.

Op­lys­nin­gen kom­mer to da­ge ef­ter pra­esi­dent Pu­tins er­kla­e­ring om, at Rusland vil tra­ef­fe for­skel­li­ge sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger, for­di Ukrai­ne an­gi­ve­ligt har va­e­ret in­vol­ve­ret i sa­bo­ta­ge­ak­tio­ner på Krim.

Ukrai­ne af­vi­ser de rus­si­ske be­skyld­nin­ger.

Sty­ret i Kiev har pla­ce­ret si­ne va­eb­ne­de styr­ker i na­er­he­den af halvø­en i højt alarm­be­red­skab, ef­ter at spa­en­din­gen er ta­get til i den­ne uge.

Det var den rus­si­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste FSB, som tid­li­ge­re på ugen frem­sat­te be­skyld­nin­ger om, at ukrain­ske agen­ter stod bag to an­greb på Krim, hvor to rus­se­re blev dra­ebt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.