Det går godt for tysk øko­no­mi

BT - - NYHEDER -

Den ty­ske øko­no­mi vok­ser hur­ti­ge­re, end øko­no­mer­ne hav­de ven­tet.

Det vi­ser fo­re­lø­bi­ge tal for an­det kvar­tal, som det stats­li­ge ty­ske sta­ti­stik­bu­reau of­fent­lig­gjor­de fre­dag.

Det skyl­des isa­er, at det går over­ra­sken­de godt med eks­por­ten af ty­ske va­rer, samt at det pri­va­te for­brug er ste­get.

Må­lt i for­hold til kvar­ta­let før vok­se­de øko­no­mi­en 0,4 pro­cent iføl­ge sa­e­sonju­ste­re­de tal. Øko­no­mer­ne hav­de ven­tet en stig­ning på 0,2 pro­cent iføl­ge tal ind­sam­let af Bloom­berg.

Set i for­hold til sam­me kvar­tal året før var der ta­le om en va­ekst på 1,8 pro­cent i det ty­ske brut­to­na­tio­nal­pro­dukt (BNP). Her var der ven­tet en va­ekst på 1,4 pro­cent iføl­ge Bloom­bergs esti­mat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.