Mo­dekiks i mas­se­vis

BT - - NYHEDER -

UPS Selv om de dan­ske ken­diskvin­der på de rø­de lø­be­re un­der den­ne uges Co­pen­ha­gen Fas­hion We­ek har vist sig fra de­res mest stil­be­vid­ste si­de, så har de al­le i de­res for­tid be­gå­et nog­le mo­de­brø­le­re, som de ser tåkrum­men­de til­ba­ge på. Det forta­el­ler en ra­ek­ke kend­te dan­ske­re til Ritzau Fo­kus. »Det var egent­lig mest ma­keup­brø­le­re, jeg be­gik. Tyk ey­e­li­ner og brun la­e­be­stift med glim­mer. Den fik he­le ar­men,« af­slø­rer den tid­li­ge­re Vild med dans-dan­se­rin­de Clau­dia Rex. Hun kan dog ik­ke und­si­ge sig, at hun og­så for­try­der sin Spi­ce Girls-pe­ri­o­de. »Jeg hav­de ma­ve­blu­se på om vin­te­r­en, tou­pe­ret hår og buf­fa­losko. Det er jo al­tid i ens ung­dom, at man ser ud ad Pom­mern til,« si­ger hun. Al­drig igen Og­så tv-va­ert og ar­ki­tekt Eva Har­lou ta­en­ker med gru til­ba­ge på Spi­ce Girls-pe­ri­o­den. Hun har al­tid va­e­ret med på mo­de­ten­den­ser­ne og kal­der sig selv mo­de-mo­dig. »Jeg dyr­ke­de al­drig rig­tig Spi­ce Girls ud over sko­e­ne. De var smar­te, men jeg vil al­drig gå med dem igen,« si­ger hun. Tv-va­er­ten Camilla Ot­te­sen gik og­så i de fa­mø­se buf­fa­lo­støv­ler, men det var ik­ke på grund af po­wer­pi­ger­ne, der blandt an­det står bag hit­tet ’Wan­na­be’: »Jeg var me­re in­spi­re­ret af te­ch­no­mil­jø­et. For­u­den buf­fa­lo­støv­ler­ne gik jeg i falsk pels i neon­far­ver og sølv­buk­ser,« ly­der det fra en gri­nen­de Camilla Ot­te­sen. De var smar­te, men jeg vil al­drig gå med dem igen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.