Livs­be­kra­ef­ten­de

BT - - KULTUR -

AN­MEL­DEL­SE

Eag­les of De­ath Me­tal Ama­ger Bio, tors­dag ******

blev na­tur­lig­vis af­lyst. For at bli­ve gen­op­ta­get i år.

Jes­se Hug­hes dva­e­le­de i København ik­ke ved ka­ta­stro­fen sid­ste år med an­det end dis­se såre pra­e­ci­se ord i kon­cer­tens be­gyn­del­se:

»In­gen for­p­u­let stor, styg ulv vil no­gen­sin­de kun­ne stop­pe ro­ck and roll. Kan jeg få et AMEN til det?« Det kun­ne han så godt. Det blev en fan­ta­stisk af­ten. EODM er sim­pelt­hen alt dét, ro­ck’n’roll hand­ler om. Tro mig: Jeg har op­le­vet det me­ste, men EODM har et overdå­digt, se­xet swing, en en­tu­si­as­me me­re dra­gen­de end per­ma­nent hap­py hour på den lo­ka­le whi­sky­bar og en ev­ne til at over­be­vi­se om, at det her ga­el­der sel­ve li­vet, for­di mu­sik­ken ER li­vet. I det lu­ne sving Som man lig­ger dér sam­men med ban­det i det over­må­de lu­ne sving med de sø­de min­der om li­ge­sin­de­de som Sto­nes, So­ci­al Di­stor­tion, The Ra­mo­nes, Pri­mal Scream og Ge­or­gia Sa­tel­li­tes, er det umu­ligt at si­ge dem imod.

Ja, det er en kli­ché, men var det no­get med tid­lig Sto­nes og et par sur­fro­ck­e­re til en gård­fest hos Ly­nyrd Sky­nyrd, mens pi­ge­grup­per­ne fra Mo­towns sto­re da­ge står klar til en sving­om?

Set i ly­set af tra­ge­di­en sid­ste år var det vel kun pas­sen­de, at den­ne kon­cert blev én af de mest livs­be­kra­ef­ten­de, jeg har op­le­vet i lan­ge, lan­ge ti­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.