Dømt for at ha­cke og stja­e­le bi­ler

BT - - BILER -

To ma­end er ble­vet dømt for at ha­ve stjå­let over 100 bi­ler i USA. Bi­ler­ne er al­le fra Fi­at Chrys­ler Kon­cer­nen. Det har pri­ma­ert va­e­ret Je­ep Chero­kee, Je­ep Wrang­ler og di­ver­se Dod­ge-fi­re­hjul­stra­ek­ke­re. Ma­en­de­ne er brudt ind i bi­ler­ne og har ved hja­elp af va­er­k­steds­softwa­re få­et dem til at ac­cep­te­re en ny nøg­le. Chrys­ler Fi­at har tid­li­ge­re til­ba­ge­kaldt over en mil­li­on bi­ler på grund af et sik­ker­heds­hul.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.