Vi ta­ler om Au­di

BT - - BILER -

Au­di er det bil­ma­er­ke, som dan­sker­ne ta­ler mest om iføl­ge en un­der­sø­gel­se fra YouGov. Virk­som­he­den må­ler, hvor man­ge dan­ske­re der ta­ler po­si­tivt om for­skel­li­ge va­re­ma­er­ker, og her er det alt­så Au­di, der top­per for bi­ler­nes ved­kom­men­de og er på en sam­let fem­te­plads. Mer­ce­des-Benz er na­est­bed­ste bil, re­pra­e­sen­te­ret på en tien­de­plads. Mest om­tal­te va­re­ma­er­ke i 2016 er Le­go.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.