KOMMENTAR

BT - - OL I RIO -

vi i af­tes så ta­ge den fjer­de dan­ske me­dal­je her i Rio.

Sport er imid­ler­tid for eli­ta­e­re og grå­di­ge men­ne­sker, og vi var in­de at rø­re ved søl­vet (jeg skri­ver slet ik­ke guld, for Stor­bri­tan­ni­en - med Salzwe­del som tra­e­ner - er ba­re så me­get i en liga for sig selv, at de an­dre kon­kur­re­rer om de na­e­ste plad­ser), og det ma­er­ke­de man sta­dig, da mør­ket faldt på i Bra­si­li­en.

Men det er sør­me og­så ri­me­ligt at si­ge, at man har vun­det bron­ze, når man har kørt den hur­tig­ste tid no­gen­sin­de af en dansk kvar­tet. BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.