Bul­ga­rer te­stet po­si­tiv for epo

BT - - OL I RIO -

Den bul­gar­ske at­le­ti­ku­dø­ver Sil­via Da­ne­ko­va er rø­get i do­ping­fa­el­den i for­bin­del­se med OL i Rio. Hun er ble­vet te­stet po­si­tiv for det pra­e­sta­tions­frem­men­de mid­del epo. Den bul­gar­ske for­hin­drings­lø­ber af­le­ve­re­de den po­si­ti­ve test 26. juli, hvil­ket var ef­ter an­kom­sten til Rio. I går blev det og­så en kends­ger­ning, at den ki­ne­si­ske svøm­mer Chen Xi­nyi har af­le­ve­ret en po­si­tiv do­ping­test. Det ske­te 7. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.