DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den nye Pre­mi­er Le­agu­esa­e­son sky­des i gang i ef­ter­mid­dag, og book­ma­ker­ne har sva­ert ved at ud­pe­ge en stor­fa­vo­rit i den­ne sa­e­son.

Man­che­ster Ci­ty med Pep Gu­ar­di­o­la ved ro­ret er smal­le fa­vo­rit­ter til tit­len i od­ds 3,50, mens lo­kal­ri­va­ler­ne fra Man­che­ster Uni­ted, der nu sty­res af José Mourin­ho, føl­ger ef­ter i od­ds 4,25. Dan­sker­ne tror mest på Man­che­ster Uni­ted og nyind­kø­bet Zla­tan Ibra­him­ovic, for Dan­ske Spil op­le­ver langt fle­re spil på Uni­ted sam­men­lig­net med fa­vo­rit­ter­ne fra Ci­ty.

»Vi ser bå­de en Mourin­ho­ef­fekt og en Zla­tan-ef­fekt hos spil­ler­ne. Zla­tan vin­der stort set al­tid mester­ska­ber med si­ne klub­ber, og Mourin­ho har den sam­me for­tid. Sam­ti­dig er de sult­ne ef­ter sejr i Man­che­ster Uni­ted ef­ter et par skuf­fen­de sa­e­so­ner, så de sat­ser helt klart på liga­en, «, si­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.