2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­mark har ik­ke spil­let champag­ne­fod­bold ved OL, men de står i kvart­fi­na­len og tav­len er va­sket ren ef­ter af­klaps­nin­gen mod Bra­si­li­en. Bort­set fra den kamp, så har dan­sker­ne spil­let klogt og or­ga­ni­se­ret sig sta­er­kt, og på den bag­grund vir­ker od­dset og­så for højt på en over­ra­skel­se mod Ni­ge­ria. Afri­ka­ner­ne har luk­ket seks mål ind i tre kam­pe, og bort­set fra en god kamp mod Sve­ri­ge, har de ik­ke im­po­ne­ret voldsomt. Ni­ge­ria er uden tvivl fa­vo­rit­ter i kam­pen, men od­ds 2,50 på, at de ik­ke vin­der i or­di­na­er tid, er for me­get.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.