1 ,78

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sil­ke­borg har kla­ret sig klart sva­gest af de tre op­ryk­ke­re i star­ten af Su­per­liga-sa­e­so­nen, men nu skul­le chan­cen for fle­re po­int og det før­ste mål be­stemt va­e­re til ste­de. Selv­om Hor­sens har im­po­ne­ret med god or­ga­ni­sa­tion og mas­ser af fight, så har de li­ge­som Sil­ke­borg end­nu ik­ke vun­det en kamp, og der er re­elt ik­ke den sto­re for­skel på de to mand­ska­ber. Hor­sens har det klart bedst i out­si­der-rol­len, men som fa­vo­rit­ter på eget gra­es er de nu tvun­get frem på ba­nen, og det bør ko­ste for hol­det, der ik­ker gla­de for at ska­be fod­bold­kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.