UGENS APP

BT - - NOTER - Navn: Kra­e­ver: Pris:

The Olym­pi­cs – of­fi­ci­al app. An­droid 4.0 og ny­e­re. Gra­tis. Hvor­når er det nu de dan­ske­re ro­e­re skal i ak­tion? Hvor­dan var hi­sto­ri­en om det al­ler­før­ste OL? Og hvor man­ge me­dal­jer fik Dan­mark egent­lig ved for­ri­ge OL? Er du OL-se­er af den slags, der el­sker over­blik, så down­lo­ad den of­fi­ci­el­le OL app. Og spørg løs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.