An­dreas Bo

BT - - INTERVIEW -

• Født 25. fe­bru­ar 1967 i Rin­ge. • Bor i Kø­ge. • Fra­skilt og far til Em­ma på 21 og An­ton på 17 år. • Ud­la­ert i en her­re­tøjs­bu­tik. • Har kortva­rigt la­est me­di­cin. • Stif­te­de i 1997 sin egen te­a­ter­trup. • Slog i 2010 igen­nem i Cir­kus­revy­en. • Fik sit fol­ke­li­ge gen­nem­brud i 2010 i ’Li­ve fra Bre­men’. • Har la­vet to one­man-show, ’Plagi­at’ i 2012 og ’Ori­gi­nal’ i 2014. • Har pre­mi­e­re på sit tred­je one­man-show i fe­bru­ar 2017. • Ak­tu­el i te­a­ter­fo­re­stil­lin­gen ’Dirch’, der har pre­mi­e­re 18. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.