Tid

BT - - DIG OG MIG -

• Ma­end op­le­ver of­te en hur­ti­ge­re ta­en­ding og lyst end kvin­der, som of­te har brug for la­en­ge­re tid til at bli­ve var­met op. Det er en rent fy­si­o­lo­gisk for­skel, i hvert fald i par­for­hold, der er for­bi fo­rel­skel­ses­fa­sen. • Til gen­ga­eld er vi ens i for­hold til, at be­rø­rin­ger, ly­de, ord, ind­tryk, fan­ta­si­er osv., kan gø­re os me­re el­ler min­dre ta­end­te. Lyst er en dy­na­misk stør­rel­se, og der lig­ger et ka­em­pe po­ten­ti­a­le i nys­ger­rigt at gå på op­da­gel­se i, hvad I hver isa­er ta­en­der på og ta­en­der af på. Man kan la­e­re rig­tig me­get om sig selv, sin egen og sin part­ners seksu­a­li­tet. Husk, der er ik­ke no­get ’galt med dig’, for­di du er la­en­ge­re el­ler kor­te­re tid om at bli­ve ta­endt end din part­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.