Stem­nin­gen

BT - - DIG OG MIG -

• Ly­sten ha­en­ger of­te sam­men med, hvor­dan I har det sam­men – som par. • Er der kur­rer på trå­den der­hjem­me, kan det for kvin­den be­ty­de, at det er fuld­sta­en­dig uta­en­ke­ligt at skul­le gi­ve den gas på lag­ner­ne – mens man­den slet ik­ke ta­en­ker sådan. • Det vig­tigt, at I ken­der og respek­te­rer hin­an­dens ’lyst til lyst’-trig­ge­re. Den ene er ik­ke me­re rig­tig el­ler for­kert end den an­den. Vi er ba­re for­skel­li­ge. Husk, du be­hø­ver ik­ke at kun­ne for­stå din part­ner, for at kun­ne respek­te­re, hvor­dan han el­ler hun har det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.