D

BT - - TEMA -

cnie@bt.dk Foto Privat et va­re­de la­en­ge, før Ro­bin Ri­nal­dis bi­o­lo­gi­ske ur be­gynd­te at tik­ke. Først i slut­nin­gen af tre­di­ver­ne fandt hun ud af, at hun vil­le va­e­re mor. At et barn var det ene­ste, hun mang­le­de for at va­e­re fuld­kom­men lyk­ke­lig. Der var ba­re ét pro­blem. Hen­des mand gen­nem 18 år vil­le ik­ke va­e­re far.

Det di­lem­ma send­te den ame­ri­kan­ske forfatter i kri­se. For skal man jag­te lyk­ken for en­hver pris? Det kor­te svar er nej. Men det dy­be­re svar er ja.

I en al­der af 42 år tog Ro­bin Ri­nal­di en vild be­slut­ning. En be­slut­ning, der kra­e­ve­de, at hun drop­pe­de en­hver form for tryg­hed og sat­se­de et 18 år langt ae­g­te­skab med en god mand.

»Det er un­der­ligt, for hver gang jeg skal sva­re på, hvor­for jeg tog den be­slut­ning, fø­les det som om, jeg sva­rer for før­ste gang. Jeg skal vir­ke­lig ta­en­ke mig om,« si­ger Ro­bin Ri­nal­di, der er forfatter og jour­na­list, og hvis bog ’Mit vil­de år’ ud­kom på dansk den 17. ju­ni. Bo­gen po­rtra­et­te­rer en kvin­des midt­vejskri­se. We­e­kend - 13.08.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.