Ma­le­ne Sølv­sten

BT - - TEMA -

• 38 år og op­vok­set i Brøn­der­s­lev. • Ud­dan­net fra CBS. • Har bl.a. ar­bej­det r i ’Sta­tens og Kom­mu­ner­nes Ind­købs­ser­vi­ce’, i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et og i Di­gi­ta­li­se­rings­sty­rel­sen. • Forfatter og i gang med an­det bind af en fan­ta­sy­t­ri­lo­gi om de nor­di­ske gu­der. • I ju­ni op­sag­de hun sit fa­ste job for at hel­li­ge sig for­fat­ter­ger­nin­gen 100 pct. • Før­ste bind ’Rav­ne­nes hvi­sken’ ud­kom 1. ju­ni. An­det bind er plan­lagt til at ud­kom­me i 2017. • La­es me­re på ma­le­ne­solv­sten.com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.