Tal på bryl­lup­per

BT - - PAS PÅ DINE PENGE -

Vi kvin­der gif­ter os ty­pisk med en mand, der er ca. 2,5 år ae­l­dre end os selv. Vi ven­ter la­en­ge­re med at gif­te os før­ste gang. I 2015 var hun 32 år og han 34,5 år i gen­nem­snit. For 50 år si­den var brud og gom 10 år yn­gre. I 2015 blev 28.482 dan­ske par vi­et, her­af de 9.650 par i en kir­ke. I 2006 var der 36.452 par, der blev vi­et, her­af de 15.184 i en kir­ke. En vi­el­se ko­ster ik­ke no­get – hver­ken i kir­ke el­ler på rå­d­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.