Maj Wis­mann

BT - - DIG OG MIG -

Kli­nisk se­xo­log og par­te­ra­pe­ut. Des­u­den ud­dan­net på Cen­ter for Fa­mi­lie­ud­vik­ling. Har si­den 2006 rå­d­gi­vet par og in­di­vi­du­el­le kli­en­ter i sin prak­sis på Fyn. Dri­ver si­tet Web­s­e­xo­log.dk. Spe­ci­a­li­se­ret i se­xlyst samt hånd­te­ring af ut­ro­skab. Har un­der­vist me­re end 1.000 par via on­li­newor­ks­hops. I BT We­e­kend skri­ver Maj Wis­mann, hvor­dan man kan op­ti­me­re sit par­for­hold og få et bed­re se­xliv. La­es me­re på Web­s­e­xo­log.dk/gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.