’Dan­mark er ved a

BT - - NYHEDER -

Vi har en mag­te­li­te, der har va­e­ret me­get do­mi­ne­ren­de, ret­ha­ve­risk og ig­no­re­ren­de. Man sid­der på fla­e­sket, har sit på tør­re for­di la­e­ger­ne kun vil bo i stor­by­en,« si­ger Pia Kja­ers­gaard og fort­sa­et­ter:

»I de små sam­fund kom­mer det he­le til gen­ga­eld lidt ta­et­te­re på. Man luk­ker de små sy­ge­hu­se. Ar­bejds­løs­hed, flygt­nin­ge – man ma­er­ker det he­le lidt me­re, og me­di­er­ne er slem­me til at ta­le ned til dem. Når man ta­ler om ’dem ude ved kak­kel­bor­de­ne’, så er der vir­ke­lig man­ge, der fø­ler sig ramt, for­di de et kak­kel­bord. Og når alt det sker, så bli­ver man ar­rig, fø­ler sig til­si­de­sat og trå­dt på, og så re­a­ge­rer man med op­rør. Jeg må si­ge, at jeg for­står det godt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.