Po­li­ti­et ef­ter­ly­ser vid­ner til ha­er­va­erk

BT - - NYHEDER -

Den mus­lim­ske ef­ter­sko­le ved Fug­leb­jerg uden for Na­est­ved, Mi­na Hind­holm Ef­ter­sko­le, er ble­vet ud­sat for groft ha­er­va­erk.

Ha­er­va­er­ket er ble­vet meldt til Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti, som ef­ter­ly­ser vid­ner, der kan gi­ve op­lys­nin­ger om ha­er­va­er­ket.

Det var nat­ten til tors­dag, at en el­ler fle­re ger­nings­ma­end slog til mod sko­len, der lig­ger på Hind­holmvej, og ma­le­de an­ti­mus­lim­ske sla­gord med spray­ma­ling fle­re ste­der på sko­lens byg­nin­ger.

Der blev skre­vet ’Fuck is­lam’ og ’Is­lam ud af DK’. Des­u­den er der på fle­re ru­der ma­let sky­de­ski­ver.

Po­li­ti­et ser me­get al­vor­ligt på ha­er­va­er­ket, der har et ind­hold af ra­ci­stisk ka­rak­ter, si­ger po­li­ti­in­spek­tør Kim Kli­ver fra Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti.

»Vi ser med stor al­vor på den­ne ty­pe kri­mi­na­li­tet, og vi vil der­for me­get ger­ne ta­le med vid­ner, der kan ha­ve op­lys­nin­ger om ha­er­va­er­ket,« si­ger Kim Kli­ver i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.