Pri­s­ek­semp­ler

BT - - NYHEDER -

Fin­der man et til­bud, der er langt bil­li­ge­re end an­dre ste­der, så er det må­ske og­så for godt til at va­e­re sandt. Det ga­el­der jo, uan­set om man kig­ger ef­ter brug­te bi­ler el­ler tand­la­e­ger,« si­ger han. Ty­pisk 3.000 (til-pri­ser) kr. og 7.000 kr. Gre­ve­tand.dk (Taa­strup 2.550 el­ler kr. Ring­s­ted) Tan­drej­ser.dk (Bu­da­pe­st) 2.000 kr. 10.000 kr.-30.000 kr. 7.650 kr. 6.000 kr.

BT gi­ver her pri­s­ek­semp­ler på ud­valg­te tand­be­hand­lin­ger fun­det på sund­hed.dk (Dan­mark) og tan­drej­ser.dk (Ud­lan­det). På de to si­der kan du selv fin­de pri­sen på den be­hand­ling, du skal ha­ve fo­re­ta­get Ty­pisk (til-pri­ser) Gre­ve­tand.dk (Taa­strup el­ler Ring­s­ted) Tan­drej­ser.dk (Bu­da­pe­st)

Kil­de: sund­hed.dk og tan­drej­ser.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.