Su­per­model strå­ler: Jeg er ble­vet mor

BT - - NYHEDER -

Sen­som­me­ren by­der på ba­bylyk­ke og bleskift for Bar Re­fa­e­li.

Den 31-åri­ge su­per­model, der er kendt for at span­ku­le­re rundt i ed­der­dyrt un­der­tøj for lin­ge­ri­gi­gan­ten Vi­cto­ria’s Secret, er nem­lig ble­vet mor for før­ste gang.

Det be­kra­ef­ter hen­des re­pra­e­sen­tant over for me­di­et US We­e­kly og til­fø­jer, at den lil­le pi­ge kom til ver­den i Tel Aviv i Is­ra­el den 10. au­gust og har få­et nav­net Liv.

Den stol­te, ny­bag­te far til lil­le Liv er Re­fa­e­lis mand, den is­ra­el­ske for­ret­nings­mand Adi Ezra, som hun gif­te­de sig med ved et ef­ter­års­bryl­lup sid­ste september.

Tre må­ne­der ef­ter at par­ret hav­de sagt ja til hin­an­den, an­non­ce­re­de Re­fa­e­li på In­s­ta­gram, at hun var gravid, og nu er lil­le Liv en­de­lig kom­met til ver­de­nen.

Den is­ra­elsk­fød­te su­per­model har tid­li­ge­re dan­net par med stjer­nesku­e­spil­le­ren Leo­nar­do DiCaprio.

/ritzau/ FO­KUS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.