Er det i or­den at re­ser­ve­re en lig­ge­stol med sit hånd­kla­e­de på ferien?

BT - - DEBAT -

UGENS DEBAT PÅ FACE­BOOK

Rej­se­bu­reau­et Star Tour går til kamp mod én af char­ter­fe­ri­ens al­ler­mest ir­ri­te­ren­de ting: Hånd­kla­e­der, der lig­ger på tom­me sol­sen­ge i ti­me­vis. Nu er det nem­lig slut med at re­ser­ve­re en lig­ge­stol ved at smi­de sit hånd­kla­e­de. Star Tour er be­gyndt at sen­de sms’er til si­ne ga­e­ster på ho­tel­let, hvor de forta­el­ler, at hånd­kla­e­der­ne bli­ver fjer­net ef­ter 30 mi­nut­ter.

la­es he­le ar­tik­len på bt.dk

Star Tour går nu til kamp mod, at ga­e­ster re­ser­ve­rer en lig­ge­stol ved at la­eg­ge et hånd­kla­e­de på den og først ven­der til­ba­ge me­get se­ne­re. Foto: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.