Al­le ha­der Hug

BT - - NYHEDER -

FILMAKTUEL

»Jeg vil i hvert fald ik­ke be­skri­ve nog­le af dem som ne­de på jor­den. Men på den an­den si­de, så er de vist hel­ler ik­ke så vil­de med mig. Jeg kan nem­lig va­e­re lidt af en pik. Jeg tror, de al­le sam­men ha­der mig, ha-ha.«

Før­na­evn­te Renée Zel­lwe­ger duk­ker snart op i den tred­je film om ’Brid­get Jo­nes’. Men den­ne gang er Hugh Grant er­stat­tet af Pa­tri­ck Demp­sey.

Og i et an­det in­ter­view - det­te med Gra­ham Nor­ton - for­kla­rer Hugh Grant, at han til at be­gyn­de med var po­si­tivt stemt for ide­en Al­le mi­ne film er skrot. Jeg kan ik­ke hol­de ud at se no­gen af dem. Jo ae­l­dre, jeg bli­ver, des me­re kom­mer jeg selv til at lig­ne en gam­mel da­me Egent­lig me­get be­ha­ge­lig. Men langt­fra nor­mal Jeg vil ik­ke be­skri­ve no­gen af dem som ne­de på jor­den Hen­de fik jeg til at gra­e­de, hun er smuk, og hun ha­der mig Smuk og skra­em­men­de Hun har en me­get stor mund. Jeg for­nem­me­de en slags ek­ko, når vi kys­se­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.