Zi­ka er ved at lø­be løbsk i Pu­er­to Ri­co

BT - - NYHEDER -

Pu­er­to Ri­co er pla­get af så voldsomt et ud­brud af zi­ka, at de ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der nu slår alarm.

US He­alth and Hu­man Ser­vi­ces (HHS) er­kla­e­rer fre­dag ud­brud­det af zi­ka-virus på den ca­ri­bi­ske ø for en trus­sel mod fol­kes­und­he­den.

Dét be­ty­der, at den ame­ri­kan­ske re­ge­ring kan støt­te re­ge­rin­gen i Pu­er­to Ri­co øko­no­misk i dens for­søg på at slå ud­brud­det ned.

Pu­er­to Ri­co er et selv­sty­ren­de ter­ri­to­ri­um med til­knyt­ning til USA.

Fle­re end 10.000 per­so­ner i Pu­er­to Ri­co er in­fi­ce­ret med virus­set, der kan for­år­sa­ge fød­sels­de­fek­ter og der­for isa­er er far­ligt for gravi­de kvin­der.

Det fak­ti­ske an­tal ba­e­re­re af zi­ka er sand­syn­lig­vis hø­je­re.

Zi­ka bli­ver i de fle­ste til­fa­el­de over­ført med myg­ge­stik, men kan og­så vi­de­re­gi­ves ved seksu­el kon­takt.

Af de i alt 10.690 smit­te­de i Pu­er­to Ri­co er de 1035 gravi­de kvin­der. Samt­li­ge til­fa­el­de er re­gi­stre­ret i de se­ne­ste syv må­ne­der. Men ale­ne i den for­gang­ne uge er der op­da­get over 1.900 nye til­fa­el­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.