Islands pirat­par­ti har vind i sej­le­ne

BT - - NYHEDER -

Når en ny re­ge­ring skal sa­et­tes sam­men i Island ef­ter val­get i ok­to­ber, kan Pirat­par­ti­et kom­me til at få en stor bid af mag­ten.

Par­ti­et, der på island­sk hed­der Píra­tar, står sta­er­kt for­ud for det frem­ryk­ke­de par­la­mentsvalg, vi­ser må­lin­ger iføl­ge The Gu­ar­di­an.

Fak­tisk har det ak­ti­vi­sti­ske par­ti så me­get vind i sej­le­ne, at ana­ly­ti­ke­re reg­ner med, at pira­ter­ne får mel­lem 18 og 20 plad­ser i Al­tin­get, Islands par­la­ment. Her er der i alt plads til 63 med­lem­mer.

»Det be­gyn­der lang­somt at gå op for os, hvad der sker,« si­ger par­ti­for­mand Bir­git­ta Jóns­dót­tir til The Gu­ar­di­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.