Må­nes at­mos­fa­e­re fry­ser til is

BT - - NYHEDER -

Hver 42. ti­me fry­ser om­trent 80 pro­cent af at­mos­fa­e­ren på Jupi­ters må­ne Io til is. Det forta­el­ler et in­ter­na­tio­nalt for­sker­hold fra blandt an­det Sout­hwest Re­search In­sti­tu­te i USA. At­mos­fa­e­ren på Io fry­ser til is, hver gang Jupi­ter ka­ster sin skyg­ge over må­nen og ud­lø­ser en lo­kal sol­for­mør­kel­se. Når for­mør­kel­sen er for­bi, og sol­ly­set igen ram­mer må­nen, spl­in­trer frost­la­get, som igen bli­ver til gas. Ios at­mos­fa­e­re lig­ner en rød tå­ge om­kring må­nen og be­står af varm vulkansk aske og gas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.