MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Fred­dy Blak (født 8. marts 1945 i Oden­se) er tid­li­ge­re eu­ro­pa­par­la­ments­med­lem og nu­va­e­ren­de re­gions­rå­ds­med­lem i Re­gion Sja­el­land, valgt for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Fred­dy Blak er ud­dan­net smed fra Naks­kov Skibsva­erft i 1965, men har ar­bej­det som sa­el­ger in­den­for kon­tor­bran­chen. Fra juli 1989 til juli 2004 var han med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, hvor han var med­lem af bud­get­kon­tro­l­ud­val­get, svin­de­l­ud­val­get, ar­bejds­mar­keds­ud­val­get, men­ne­ske­ret­tig­heds­ud­val­get, og om­buds­mands­ud­val­get. Her­hjem­me var han med­lem af Na­est­ved By­råd i 2002-2007.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.