Min ka­e­re­ste har haft sex med ve­nin­den

BT - - SØNDAG -

Hej Annette Jeg er en 20-årig gym­na­sie­e­lev, som står i et di­lem­ma, jeg hå­ber, du kan hja­el­pe mig med. Jeg er ik­ke den sto­re ka­e­re­ste­ty­pe, men faldt al­li­ge­vel for en fyr fra mit gym­na­si­um. Vi blev ka­e­re­ster og har beg­ge va­e­ret me­get op­ma­er­k­som­me på, hvem den an­den har va­e­ret sam­men med for ik­ke plud­se­lig at bli­ve ’over­ra­sket’. En dag for en må­ned si­de la­ve­de vo­res fa­el­les ven en jo­ke om, at han og jeg hav­de va­e­ret sam­men (det har vi på in­gen må­de). Men den­ne jo­ke gjor­de min ka­e­re­ste ra­sen­de. Én ting vil­le va­e­re, at vi hav­de va­e­ret sam­men, det vil­le jo va­e­re okay, men at vi ik­ke hav­de sagt det, var na­e­sten grund til at drop­pe mig. Vi fik for­kla­ret ham, at det he­le var for sjov, og det tog ham et par da­ge at kø­le ned. Han in­tro­du­ce­re­de mig for sin bedste­ve­nin­de for to må­ne­der si­den, hvor han gjor­de det klart, at hun be­tød me­get for ham, og at hans eks ik­ke kun­ne li­de hen­de og ik­ke vil­le la­de ham se bedste­ve­nin­den. Jeg spurg­te hvor­for, og han sva­re­de ba­re, at eks’en var sinds­syg. I går snak­ke­de vi så om, at min ka­e­re­ste hav­de va­e­ret på bar med sin bedste­ve­nin­de, hvil­ket jo var helt i or­den. Jeg sy­nes dog selv, at hun er en sød og køn pi­ge, så jeg sag­de for sjov, at det un­dre­de mig, at de al­drig hav­de la­vet no­get. Her­til sva­re­de han helt flov og skyl­digt, at det hav­de de og­så. Jeg spurg­te ef­ter­føl­gen­de om, hvad de hav­de la­vet, og han send­te mig ba­re et be­stemt blik – som gjor­de det klart, at de hav­de haft sex. Det slog mig vir­ke­lig hårdt, og jeg blev vir­ke­lig ked af det. For jeg mød­te hans bedste­ve­nin­de og var så nervøs for, om hun kun­ne li­de mig, for hun kun­ne ik­ke li­de hans eks. Men her fø­ler jeg, at hun bur­de ha­ve va­e­ret li­ge så nervøs for, om jeg vil­le kun­ne ac­cep­te­re hen­de! Jeg for­står ik­ke, at han holdt det hem­me­ligt, vi har snak­ket om den slags man­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.