DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Zla­tan Ibra­him­ovic har vun­det mester­ska­ber i Hol­land, Ita­li­en, Spa­ni­en og Frank­rig, og i dag ta­ger han før­ste skridt mod end­nu et af slagsen i Pre­mi­er Le­ague, når Man­che­ster Uni­ted spil­ler mod Bour­ne­mouth.

På trods af si­ne nu 34 år er hans må­l­na­e­se ik­ke li­ge­frem ble­vet min­dre, og i sid­ste sa­e­son blev det til he­le 38 mål for PSG i den fran­ske Li­gue 1. Book­ma­ker­ne har der­for og­så stor til­tro til, at han bom­ber løs i Uni­ted. Nor­di­cBet er helt ne­de i od­ds 1,70 på, at Zla­tan Ibra­him­ovic bli­ver top­sco­rer i Man­che­ster Uni­ted.

»Zla­tan er et mon­ster, og man sid­der med for­nem­mel­sen af, at han vil sco­re mål på sam­lebånd uan­set hvil­ken liga, du sa­et­ter ham i. Han har få­et en god start i Uni­ted, og vi er slet ik­ke i tvivl om, at han le­ver op til de sto­re for­vent­nin­ger i den­ne sa­e­son , «, si­ger Tho­mas Holm fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.