3,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vend­sy­s­sel er star­tet for­fa­er­de­ligt på den nye sa­e­son med tre ne­der­lag i streg, og det er sva­ert at få øje på, hvor­for de skal va­e­re kla­re fa­vo­rit­ter her. Gan­ske vist har man i ugens løb hen­tet den tid­li­ge­re Su­per­liga-top­sco­rer Tho­mas Dal­gaard, men spil­let har i sto­re pe­ri­o­der hal­tet, og Dal­gaard gør na­ep­pe den sto­re for­skel her og nu. Fremad Ama­ger har der­i­mod over­be­vist med godt spil, og det var kun sort uheld, der gav dem sa­e­so­nens før­ste ne­der­lag i sid­ste we­e­kend mod sta­er­ke Hels­in­gør. Det kan bli­ve helt ta­et her. end od­dset an­ty­der.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.