TIPS13

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

4 5 6 Ar­se­nal - Li­ver­pool Bour­ne­mouth - Man­che­ster U Se­vil­la - FC Bar­ce­lo­na Dort­mund - Bay­ern Mün­chen Brønd­by - Søn­derjyskE OB - FC Nord­s­ja­el­land

23-012 12-123 234-12 SE OD­DS PÅ dan­ske­spil.dk OB har ik­ke få­et det op­ti­ma­le ud af de­res of­fen­si­ve an­stren­gel­ser, men imod Nord­s­ja­el­lands sva­ge de­fen­siv, bør man kom­me på tav­len. Ar­se­nal og Li­ver­pool le­ve­re­de en må­l­fest i for­å­ret, da man spil­le­de 3-3 og sam­me sce­na­rie kan ske i dag Brønd­by har en god of­fen­siv, men et svagt for­svar, og det kan gi­ve mål.

1 2 3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.