En idra­ets­skan­da­le

BT - - DEBAT -

NI­ELS ERIK AN­DER­SEN Hel­lerup

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki skul­le al­drig ha­ve va­e­ret til OL. Hav­de hun va­e­ret bok­ser, vil­le pres­sen al­le­re­de ha­ve talt om hen­de som et ring­vrag med en for­kert pri­o­ri­te­ring. Woz­ni­a­cki har si­den ka­e­re­ste­ri­et i 2011 og de grund­skud­te bryl­lupspla­ner va­e­ret i et frit fald på ver­dens­rang­li­sten. Hun spil­ler min­dre og min­dre med 43 kam­pe si­den Wim­b­ledon 2015, og dår­li­ge­re og dår­li­ge med 21 sej­re og 22 ne­der­lag.

Dan­marks Olym­pi­ske Ko­mité, der er iden­tisk med Dansk Idra­ets­for­bunds be­sty­rel­se, Dansk Ten­nis For­bund, Det in­ter­na­tio­na­le Ten­nis For­bund og IOC, ba­e­rer det for­mel­le an­svar. Frk. Woz­ni­a­cki bur­de imid­ler­tid, når de an­svar­li­ge le­de­re ik­ke vil­le ka­ste håndklaedet i rin­gen, selv ha­ve ud­vist lidt pli og er­kendt, at hun sport­s­ligt ik­ke hav­de no­get at gø­re ved OL 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.