’Jeg har mo­ret mig dej­ligt’,

BT - - BT 100 ÅR -

lød tit­len, da Hen­ry Hells­sen i 1934 ud­gav si­ne bed­ste ar­tik­ler fra et langt jour­na­list­liv. Selv­sam­me Hells­sen hav­de 18 år tid­li­ge­re få­et den gan­ske frem­ra­gen­de idé at ska­be BT. Hells­sen så for sig en me­re un­der­hol­den­de avis med kor­te­re, slag­kraf­ti­ge­re nyhe­der og fle­re bil­le­der og teg­nin­ger. Den 31. au­gust fyl­der vi 100 år. Det er to ver­denskri­ge, 38 fol­ke­tings­valg og ni kon­ge­li­ge bryl­lup­per si­den. Bag os lig­ger mil­li­o­ner af rø­ren­de, rysten­de, tan­ke­va­ek­ken­de, skøn­ne hi­sto­ri­er. For­an os ven­ter end­nu fle­re. For den hund­redåri­ge er i den grad sta­dig fuld af liv. Al­drig har BT va­e­ret i kon­takt med fle­re dan­ske­re på pa­pir og på net. Hver dag når vi ud til 800.000. Tak for 100 ut­ro­li­ge og fest­li­ge år

FOTO: IDA GULDBAEK ARENTSEN

For­si­den af BT den 2. ja­nu­ar 2005, hvor Flem­m­ing Kofod-Svend­sen for­tal­te om sin frygt for, at søn­nen, svi­ger­dat­te­ren og de to bør­ne­børn var om­kom­met i ts­u­na­mi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.