Ten­den­ser

BT - - SØNDAG -

LYSEBLÅ LYSEBLÅ LYSEBLÅ

Der er al­tid hvid, der er al­tid sort (det er jo København), der var pa­stel­ler, og så var der en far­ve, der gik igen i man­ge man­ge kol­lek­tio­ner: En sart lyseblå, som man kan få i pels fra Saks Potts (med blom­ster sy­et ind i min­ken, vir­ke­ligt pa­ent) til la la Berl­ins ro­man­ti­ske som­mer­kjo­ler. Pa­en til ble­ge skan­di­na­ve­re og en klas­sisk for­års­far­ve (så ig­no­re­rer vi, at ide­en med sa­e­so­ner­ne er gå­et amok, så tø­jet bli­ver le­ve­ret i ja­nu­ar, hvor al­le er lyseblå i hu­den og går rundt og fry­ser). Til gen­ga­eld var der forun­der­ligt få prints den­ne sa­e­son. Det ens­far­ve­de er til­ba­ge.

DEN AME­RI­KAN­SKE DRØM

Det, der en­der på catwal­ken, er det, der rut­sjer rundt i de­sig­ner­nes ho­ve­d­er. Så når USA og det ame­ri­kan­ske valg fyl­der so­ci­a­le me­di­er og sam­ta­ler, er det ik­ke over­ra­sken­de, at det og­så fyl­der i kol­lek­tio­ner­ne. Se ba­re Gan­ni, der la­ve­de tøj til en nu­ti­dig Dol­ly Par­ton (kom­plet med cow­boy­støv­ler), By Ma­le­ne Bir­ger, der duk­ke­de ned i en drøm om det let­te liv i LA, As­ger Ju­el Lar­sen, der flir­te­de med western­sti­len og Baum und Pherd­g­ar­ten, der var in­spi­re­ret af Ivy Le­ague og prep­py-sti­len.

LØ­SE BUKSER MED SLIDSER

For et par må­ne­der si­den in­ter­viewe­de jeg Re­bec­ca Ve­ra Sta­hn­ke, der står bag tøj­bu­tik­kon­cep­tet Ve­ras Cph. Hun for­tal­te, at hun hav­de få­et fle­re af si­ne ve­nin­der til at gå i den slags bukser, der be­står af lan­ge lø­se buk­se­ben i let stof med slidser ned langs si­den, når de så, hvor smar­te de så ud på hen­de. Og det er ik­ke kun Re­bec­ca, der har op­da­get den mo­del. Tal­ri­ge de­sig­ne­re vi­ste dem, og har man ik­ke lyst til at vi­se si­ne lår frem i op­s­lid­se­de bukser, er der og­så mas­ser af mo­del­ler, hvor slid­sen går til kna­e­et. Ba­re de bukser har vid­de og en slids.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.