MADSKO­LE

En slag­ter, en ba­ger, en grønt­sagsen­tu­si­ast og to des­sert­kok­ke skif­tes hver uge til at gi­ve os de bed­ste tri­ck og op­skrif­ter. God for­nø­jel­se!

BT - - SØNDAG -

I KØK­KE­NET I DAG: Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler Grønt­sags­blog­ger

I krig og grønt­sa­ger ga­el­der al­le tri­ck. Ved hja­elp af fri­tu­re, ca­mou­fla­ge, tri­ck og ae­ste­tik for­sø­ger BTs grønt­sagskok Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler at lok­ke al­le til at spi­se lidt me­re af det grøn­ne. Hun el­sker kød og fisk li­ge så me­get som grønt­sa­ger, men det grøn­ne er i fo­kus i op­skrif­ter­ne. Trods en kan­di­dat­grad i fol­kes­und­heds­vi­den­skab har hun et af­slap­pet for­hold til sund­hed. Med ba­re lidt me­re grønt i ma­den kan man nå rig­tig langt, me­ner Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler. Ud­over at le­ve­re op­skrif­ter og go­de råd til BTs Madsko­le, står hun og­så bag den po­pu­la­e­re mad­blog ’Ca­mou­f­le­re­de Grønt­sa­ger’, hvor hun kal­der sig ’mads­nob med iro­nisk di­stan­ce’.

SE ME­RE PÅ CAMOUFLEREDEGRØNTSAGER.DK OG INSTAGRAMPROFILEN@MADSNOBBEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.