Re­kord-An­na løb til

BT - - OL I RIO - /ritzau/

Dansk at­le­tik har må­ske en kom­men­de in­ter­na­tio­nal stjer­ne på vej.

I hvert fald var 19-åri­ge An­na Emi­lia Møl­ler yderst ta­et på at kva­li­fi­ce­re sig til fi­na­len i 3000 me­ter for­hin­drings­løb.

Hun kap­pe­de 8 se­kun­der og 75 hund­red­dele af sin egen dan­ske re­kord, og det er i sig selv us­a­ed­van­ligt. Selv ane­de hun ik­ke, at ti­den var så god.

»Jeg hav­de slet ik­ke no­gen for­nem­mel­se af, hvor hur­tigt jeg hav­de lø­bet. Og om det over­ho­ve­det var per­son­lig re­kord. Jeg fo­ku­se­re­de ik­ke på ti­den midt i lø­bet, men jeg kun­ne godt se, at det var lidt for hårdt at føl­ge front­grup­pen til sidst. Jeg prø­ve­de at ha­en­ge på, men de trak fra. Og så hå­be­de jeg li­ge, at jeg kun­ne hen­te ki­ne­se­ren. Jeg løb det, jeg kun­ne,« si­ger An­na Emi­lie Møl­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.